Rekisteri- ja tietosuojaseloste

EU:n tietosuojalait ovat uudistuneet siten, että kaikissa EU:n jäsenmaissa on otettu käyttöön uusi GDPR tietosuoja-asetus henkilötietojen käsittelyssä 25.5.2018 alkaen.

Louhivuori Group Oy:ssä (Autokoulu4You ja Vuokraamo4You) keräämme ja käsittelemme vain tarpeellista tietoa asiakkaistamme ja vastaamme asiakkaitamme koskevasta tietoturvasta lakien mukaisesti.

Tällä rekisteri- ja tietosuojaselosteella kerromme asiakkaillemme, kuinka käsittelemme heidän henkilötietojaan.

Henkilötiedot kerätään suoraan asiakkailta. Asiakas antaa suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn. Alaikäisten kohdalla huoltaja antaa suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Louhivuori Group Oy
Y-tunnus 1606848-0
Aputoiminimet: Autokoulu4You ja Vuokraamo4You
Rudolf Koivun tie 59
38250 SASTAMALA

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä saa lisätietoja

Louhivuori Group Oy
Ari Louhivuori
Rudolf Koivun tie 59
38250 SASTAMALA
info@sivut4you.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 Palvelun tuottamiseen

Palveluiden toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin

Pakollisiin viranomaisilmoituksiin

Väärinkäytösten estämiseen

Asiakkuuden ylläpitämiseen

Asiakaspalvelun- ja kokemuksen kehittämiseen

Markkinoinnin ja myynnin parantamiseen sekä kohdentamiseen

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

 Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:

Asiakkaan itsensä antamat tiedot

Tunnistamistiedot, kuten etu- ja sukunimi

Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottopäätöstä tehtäessä sekä viranomaisille tehtävissä ilmoituksissa

Ilmoittautumis- ja/tai tilaushistoria, mm. koulutukset ja tilatut palvelut/tuotteet ja niiden hintatiedot

Toimitustiedot (toimitustapa ja mahdollinen toimitusosoite)

Ilmoittautumistiedot, kuten aloituspäivä, nykyinen ajokorttiluokka

Maksutapa ja mahdollinen maksuaikataulu

Verkkosivuston selaustiedot ja päätelaitteen tunnistetiedot

 Rekisterin suojauksen periaatteet

 Kaikki henkilötiedot ovat salasanasuojauksen takana ja niihin on pääsy ainoastaan yrityksen työntekijöillä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Voimme luovuttaa tietoja ajokorttiluvan käsittelyä varten viranomaiselle.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa perintätoimistolle saatavan perimiseksi.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään

 Säilytämme henkilötietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme käyttää niitä tässä selosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Lisäksi joitain tietoja säilytetään kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien , kuten ajolupaprosessia, kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden ja velvollisuuksien toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen todistamiseksi.

Asiakkaan häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa pyynnöstä ja tietoa ei enää käytetä tässä selosteessa listattuihin tarkoituksiin niiltä osin kuin poistopyyntö ei ole ristiriidassa lain vaatimusten kanssa.

Lainsäädäntö asettaa osalle asiakastiedoista velvoitteita pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. ajokortin suorittamiseen liittyvää dokumentaatiota säilytetään Trafin ohjeiden mukaisesti viisi vuotta sekä kirjanpitolaki määrittelee pidempiäkin säilytysaikoja kirjanpitoaineistolle.

Asiakkaan oikeudet

Tarkastusoikeus ja oikeus tietojen oikaisemiseen.

Suoramarkkinointikielto.

Poisto-oikeus.

 Tietosuojaselosteen muuttaminen

 Palveluiden ja lainsäädännön muutosten vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta, joka on luettavissa www-sivuillamme sekä toimitilamme ilmoitustaululla.

Louhivuori Group Oy

Louhivuori Group Oy

Y-tunnus: 1606848-0
Marttilankatu 17
38200 Sastamala
Puh. 044 243 3400
www.sivut4you.fi